Do góry
Budowa i remont

Ochrona przed pożarem i jego skutkami

Nowoczesny zraszacz

Obowiązujące przepisy wymagają stosowania w wybranych obiektach systemów przeciwpożarowych. Ich podstawowym zadaniem jest niedopuszczenie do rozprzestrzeniania się ognia. Rodzaj stosowanych zabezpieczeń uzależniony jest od specyfiki danego obiektu. Nowoczesne systemy to zautomatyzowane i bezobsługowe instalacje, charakteryzujące się dużą niezawodnością i skutecznością działania.

Elementy składowe systemów przeciwpożarowych

Systemy przeciwpożarowe zbudowane są z kilku elementów. Najważniejszą częścią całego układu jest centrala sygnalizacji pożaru. To elektroniczne urządzenie, którego zadaniem jest sterowanie poprawnością działania instalacji. Do centrali podłączone są różnego rodzaju czujniki i detektory. W przypadku wykrycia zagrożenia centrala w sposób automatyczny uruchamia sygnalizatory i urządzenia alarmowe. Jej zadaniem jest również uruchomienie systemów oddymiania stref objętych pożarem. W przypadku rozbudowanych systemów przeciwpożarowych włączane są także zapory ogniowe oraz spryskiwacze do gaszenia ognia gazem lub wodą. Zastosowanie tego rodzaju instalacji pozwala na wczesne wykrycie pożaru, a co za tym udzie umożliwienie osobom przebywającym w zagrożonej strefie przeprowadzenie szybkiej ewakuacji.

Podstawowe funkcje systemów przeciwpożarowych

Wszystkie systemy przeciwpożarowe muszą spełniać kilka funkcji. Jedną z najważniejszych jest funkcja wykrywacza. Dzięki zastosowaniu detektorów dymu, ciepła, ognia, bądź toksycznych produktów spalania, możliwe jest szybkie wykrycie niebezpieczeństwa. Od jakości i niezawodności zastosowanych czujek zależy w dużym stopniu skuteczność działania całej instalacji, dlatego zaleca się korzystanie atestowanych produktów. Systemy przeciwpożarowe pełnią również funkcję alarmową. W sytuacji zagrożenia centrala sygnalizacji pożaru automatycznie uruchamia dźwiękowe, głosowe, optyczne lub optyczno-dźwiękowe urządzenia alarmowe. Dzięki takim sygnałom alarmowym osoby przebywające w zagrożonych strefach mogą opuścić je przed rozprzestrzenieniem się ognia. Kolejnym zadaniem systemów przeciwpożarowych jest zdalne, bądź ręczne przekazywanie informacji o pożarze do osoby zarządzającej obiektem lub bezpośrednio do jednostki straży pożarnej. Aby ułatwić przeprowadzenie ewakuacji i uchronić ludzi przed zatruciem trującymi gazami systemy instalacje przeciwpożarowe pełnią także funkcję oddymiania. Otwarcie okien bądź uruchomienie specjalnych klap zamontowanych w dachu pozwala usunąć dym będący efektem spalania i dostarczyć do pomieszczeń powietrze.

Lubisz to? Podziel się!

Dodaj komentarz